baner

2-in-1 verzekering waarborgen

 

ANNULERING tot € 10.000 (kortlopend) of € 3.000 (doorlopend)

 • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid tot in de 2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger of een reisgezel

Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van uw reisverzekering!

 • verwikkelingen tijdens de zwangerschap
 • ontslag wegens economische redenen
 • nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 6 maanden
 • belangrijke schade aan onroerende goederen
 • herexamen
 • echtscheiding of feitelijke scheiding
 • internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme (enkel wijzigingskosten tot maximum € 500)
 • ...

Bij annulering van de reis wordt er steeds een vrijstelling van € 50 per persoon van de vergoeding afgetrokken. De terugbetaling van de wijzigingskosten gebeurt zonder afhouding van deze vrijstelling.

REISBIJSTAND

REISBIJSTAND PERSONEN

 • medische kosten (vrijstelling van € 25): onbeperkt
 • nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 5.000
 • dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (minimum 3 nachten) tot € 600
 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt
 • vervroegde terugkeer wegens dringende reden
 • extra kosten bij natuurramp, epidemie of terrorisme
 • familiale bijstand bij hospitalisatie
 • verlenging van verblijf wegens medische redenen
 • ter plaatse sturen van een beroepsvervanger
 • opsporings- en reddingskosten tot € 25.000
 • terugbetaling van skipas, skilessen en gehuurd skimateriaal tot € 250
 • vervanging van verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen tot € 125
 • juridische bijstand verkeer tot € 1.250 en voorschieten strafrechtelijke borgsom tot € 12.500
 • versturen van dringende boodschappen, geneesmiddelen en protheses
 • psychologische bijstand
 • telecommunicatiekosten met de maatschappij

KAPITAAL REISONGEVAL (= vergoeding na ongeval in het buitenland)

 • bij overlijden € 12.500
 • bij blijvende invaliditeit tot € 25.000

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (= vergoeding van schade berokkend aan derden)

 • lichamelijke en materiële schade (vrijstelling van € 125) tot € 125.000

BAGAGE 1E RISICO

 • beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van € 50) tot € 1.875
 • bij laattijdige aflevering (minimum 12 uur) worden de aankopen van 1e noodzaak voor 50% vergoed tot € 375

COMPENSATIEREIS

 • waardebon voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer tot € 2.500

FLY ON TIME (= vergoeding bij vertraging op de eindbestemming)

 • 12 uur vertraging € 50
 • 24 uur vertraging of meer € 100

REISBIJSTAND VOERTUIG (OPTIE)


Enkel geldig in Europa voor voertuigen (maximum 3.500 kg) of motos (van meer dan 125 cc) van maximum 8 jaar oud!
 • pechverhelping en sleepdienst
 • opsturen van wisselstukken
 • bewaarkosten
 • erelonen van expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat tot € 500
 • hotelkosten of huurwagen bij herstelling ter plaatse tot € 150
 • repatriëring van het voertuig en de inzittenden bij immobilisatie van meer dan 3 dagen ten gevolge van mechanisch defect, ongeval of diefstal
 • vervangingschauffeur
 • telecommunicatiekosten met de maatschappij