baner

Annulatieverzekering waarborgen

 

ANNULERING tot € 10.000 (kortlopend) of € 3.000 (doorlopend)

  • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid tot in de 2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger of een reisgezel

Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van uw reisverzekering!

  • verwikkelingen tijdens de zwangerschap
  • ontslag wegens economische redenen
  • nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 6 maanden
  • belangrijke schade aan onroerende goederen
  • herexamen
  • echtscheiding of feitelijke scheiding
  • internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme (enkel wijzigingskosten tot maximum € 500)
  • ...

Bij annulering van de reis wordt er steeds een vrijstelling van € 50 per persoon van de vergoeding afgetrokken. De terugbetaling van de wijzigingskosten gebeurt zonder afhouding van deze vrijstelling.