baner

Incoming verzekering waarborgen

 

MEDISCHE KOSTEN

 • Medische behandeling, chirurgie, hospitalisatie, geneesmiddelen & aangepast locaal vervoer tot € 50.000
 • Medische kosten gedurende een éénmalig bezoek aan het land van herkomst (maximum 15 dagen) tot € 10.000
 • Dringende tandheelkundige zorgen tot € 250
 • Tandheelkundige zorgen ten gevolge van een ongeval tot € 500
 • Voor medische en tandheelkundige kosten geldt steeds een vrijstelling van € 25
 • Dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (maximum 15 dagen)

BIJSTAND

 • Repatriëring bij ziekte of ongeval: werkelijke kosten
 • Repatriëring van het stoffelijk overschot: werkelijke kosten & kist
 • Retourticket bij overlijden van een naast familielid: werkelijke kosten
 • Familiale bijstand bij hospitalisatie: werkelijke kosten & verblijf

OVERLIJDEN EN BLIJVENDE INVALIDITEIT TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL

 • Overlijden: € 7.500
 • Blijvende invaliditeit tot maximum € 15.000

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • Lichamelijke schade tot € 125.000
 • Materiële schade tot € 125.000
 • In beide gevallen geldt een vrijstelling van € 125

BAGAGE & REISDOCUMENTEN

 • Tijdens het verblijf en reizen binnen de Schengen-ruimte en de EG tot € 1.250
 • Tijdens de heen- en terugvlucht gedurende een éénmalig bezoek aan het land van herkomst tot € 625
 • In beide gevallen geldt een vrijstelling van € 50

COMPENSATIE BIJ VOORTIJDIGE TERUGKEER

 • Pro rata terugbetaling van inschrijvings- en/of cursuskosten bij voortijdige terugkeer naar het land van herkomst tot € 1.250